ผจญภัยล่องแก่ง

นักท่องเที่ยวที่ชอบแนวผจญภัย ไม่ควรพลาดที่จะมาล่องแก่งที่พัทลุง ตามแนวเทือกเขาบรรทัด แต่ที่ได้รับความนิยมมากจะอยู่บริเวณ ตำบล ลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เนื่องจากบริเวณนี้มีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ขนาดใหญ่ทำให้มีปริมาณน้ำเหมาะสมในการล่องแก่งทั้งปี  ตลอดระยะทางสองข้างทางมีความอุดมสมบูรณ์มาก ปริมาณน้ำบางจุดลึกมาก บางจุดน้ำเชี่ยวไหลผ่านโขดหิน เพิ่มความตื่นเต้นขณะล่องแก่ง

Read More

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข

จากกระแสรักษาสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากร่างการได้รับสารพิษจากอาหารที่ขายตามท้องตลาดเป็นเหตให้เกิดโรคต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทำให้มีกลุ่มคนเริ่มที่จากปลูกผัก พืชหรือสร้างอาหารกินเอง แต่บางคนอาจไม่สะดวกมีข้อจำกัดหลายอย่าง จึงทำให้เกิดมีตลาดสีเขียว หรือตลาดที่ขายอาหาร พืชผัก ผลไม้มาจำหน่ายรวมกัน สร้างเป็นตลาดชุมชน เน้นความปลอดภัยของอาหาร และต้องมาจากธรรมชาติ อาจจะแปรรูปอาหารบ้าง หรืออาหารสดบ้าง   ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ เป็นตลาดสีเขียวแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง หลังจากที่ตลาดใต้โหนดเปิดมาก่อนและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้คนได้จะเข้าถึงอาหารปลอดสารพิษจากธรรมชาติ ได้อย่างสะดวก ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วย โดยเฉพาะในวันหยุด ถือว่าได้มาเที่ยวพักผ่อน ซื้ออาหารและของใช้ที่มาจากคนในพืั้นที่   ตลาดสวนไผ่สร้างสุข คืออีกชื่อที่ใช้เรียกกัน เพื่อสื่อความหมายถึงร่างการที่ได้รับอาหารปลอดสารเคมี ช่วยทำให้ปลอดจากโรคต่างๆ รางกายแข็งแรงไม่มีโรคทำให้มีความสุข ภายในตลาดจะเห็นสวนไผ่ชนิดต่างๆมากมาย ต้นไผ่สองทางเดินทำให้ร่วมรื่นไม่ร้อน แะมีสินค้าจากต้นไผ่ ซื้อเอาไปบริโภคหรือเพาะปลูกได้ ยังมีโชนอื่นๆอีก มุมกิจกรรมของเด็กๆ มุมขายอาหาร มุมพักผ่อน มุมการแสดงศิลปพื้นถิ่น รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ของสวนไผ่ขวัญใจ   ที่ตั้งของตลาดสวนไผ่ อยู่ในตัวอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เริ่มจากแยกโพธ์ทอง ถนนเอเชียสาร 41 เข้าแยกไปทางทิศเหนือตรงไปตัวอำเภอ…

Read More

หลาดใต้โหนด

หลาดใต้โหนด หรือ ตลาดใต้โหนด เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มองเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีและสารปรุงแต่งต่างๆ รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหารโฟมหรือพลาสติกต่างๆ ที่ไม่ย่อยสลายและกลายเป็นขยะ จึงกลายมาเป็นตลาดสีเขียวที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งประเทศอย่างรวดเร็ว เดินทางมาซื้อของกินของใช้ นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัตนธรรมพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง เช่น มโนราห์เด็ก วงดนตรีเพื่อชีวิต การฝึกทำอาหารพื้นบ้านที่หายากในตลาดทั่วไป ฝึกหัดวาดรูป และอื่นๆ อีกเยอะ        

Read More