อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

ทะเลน้อยพัทลุง หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นแหล่งน้ำจืดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่เกือบแสนไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ทะเลน้อยมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ส่วนน้ำมีประมาณ 17,500 ไร่ โดยมีคลองเชื่อมต่อทะเลสาบ ทะเลน้อยยังเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำโลกด้วย หรือแรมซาร์ไซต์ทะเลน้อย (Ramsar site) เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเต็มไปด้วยป่าพรุ ป่าเสม็ดขาว บัวชนิดต่าง ๆ กระจูด และหญ้าพืชพรรณชนิดต่างๆเยอะมาก จึงเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่ของนกน้ำประจำถิ่น นกอพยพจากเมืองหนาว และสัตว์หลายชนิด รวมถึงเป็นแหล่งประมงสัตว์น้ำจืดที่สำคัญของชาวบ้านมาตลอด   กิจกรรมที่ทะเลน้อยพัทลุง ล่องเรือ แลนก ชมบัว ดูควาย ทะเลน้อยมีชื่อเสียงในเรื่องนั่งเรือหางยาวชมวิวไปตามบึงบัวแดงขนาดใหญ่มากๆ ท่านจะได้เห็นนกน้ำชนิดต่างๆ เช่น นกอีโก้ง เป็ดแดง นกกระยาง นกกาลักน้ำเล็ก นกช้อยหอย นกตีนเทียน และนกชนิดอื่นๆ ตามฤดูการที่อพยพมาจากที่อื่นด้วย ออกหากินตามบึงบัว บินสลับไปมาตลอด…

Read More

ผจญภัยล่องแก่ง

นักท่องเที่ยวที่ชอบแนวผจญภัย ไม่ควรพลาดที่จะมาล่องแก่งที่พัทลุง ตามแนวเทือกเขาบรรทัด แต่ที่ได้รับความนิยมมากจะอยู่บริเวณ ตำบล ลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เนื่องจากบริเวณนี้มีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ขนาดใหญ่ทำให้มีปริมาณน้ำเหมาะสมในการล่องแก่งทั้งปี  ตลอดระยะทางสองข้างทางมีความอุดมสมบูรณ์มาก ปริมาณน้ำบางจุดลึกมาก บางจุดน้ำเชี่ยวไหลผ่านโขดหิน เพิ่มความตื่นเต้นขณะล่องแก่ง

Read More

ตลาดน้ำทะเลน้อย

ตลาดน้ำทะเลน้อย เป็นอีกแห่งที่น่าสนใจมากเพราะ ตั้งอยู่ริมทะเลน้อยซึ่งเป็นที่ใกล้กับศูนย์วิจัยสัตว์ป่า บริเวณนี้ท่านจะได้มีโอกาสเห็นนกน้ำที่หากินและดอกบัวสวยๆแบบใกล้ชิดได้เลย    ตลาดตั้งอยู่ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สะดวกในการเดินทางมาก ถ้าเริ่มจากถนนเอเชีย ตรงสี่แยกโพธิ์ทอง ให้เลี้ยวขวาตรงมาทางทิศตะวันออก ตรงมาประมาณ 14 กิโลเมตร จนสุดถนน จะเห็นอนุรักสัตว์ป่าทะเลน้อย เลี้ยวขวาตรงมาเกือบ 2 กิโล สุดถนนจะถึงที่ตั้งตลาดน้ำทะเลน้อย   

Read More

ล่องแก่งพัทลุง

นักท่องเที่ยวที่ชอบแนวผจญภัย ไม่ควรพลาดที่จะมาล่องแก่งที่พัทลุง ตามแนวเทือกเขาบรรทัด แต่ที่ได้รับความนิยมมากจะอยู่บริเวณ ตำบล ลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เนื่องจากบริเวณนี้มีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ขนาดใหญ่ทำให้มีปริมาณน้ำเหมาะสมในการล่องแก่งทั้งปี  ตลอดระยางทางน้ำสองข้างทางมีความอุมสมบูร์มาก บางจุดลึกท่วมหัว บางจุดน้ำเชี่ยวไหลผ่านโขดหินทำให้เพิ่มความตื่นเต้นขนาดล่องแก่งผ่าน ตลอดเส้นทางล่องแก่งมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีรีสอร์ทรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อทำกิจกรรมล่องแก่ง มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางขณะล่องแก่งผ่านจุดต่างๆ ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การล่องแก่งจะใช้เรือคายัค (kayak) มีอุปกรณ์ครบ เสื้อชูชีพ หมวกกันน๊อค เจ้าหน้าดูแล สำหรับคนพายเรือไม่เป็นจะมีเจ้าหน้าที่พายให้ตลอด เรือมีให้เลือกแบบนั่งคนเดียวหรือสองคน  ค่าบริการท่านละ 200 บาทรวมทุกอย่างแล้ว บริเวณที่พักตามเส้นทางล่องแก่งมีร้านอาหารและที่พักของคนในพื้นที่ ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่น ท่านสามารถเลือกที่พักริมน้ำสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติรอบๆได้อย่างแท้จริง จะมาเดี่ยว มาคู่ หรือเป็นกลุ่มคณะ ก็จะได้รับประสบการที่ประทับใจแน่นอน  

Read More

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข

จากกระแสรักษาสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากร่างการได้รับสารพิษจากอาหารที่ขายตามท้องตลาดเป็นเหตให้เกิดโรคต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ทำให้มีกลุ่มคนเริ่มที่จากปลูกผัก พืชหรือสร้างอาหารกินเอง แต่บางคนอาจไม่สะดวกมีข้อจำกัดหลายอย่าง จึงทำให้เกิดมีตลาดสีเขียว หรือตลาดที่ขายอาหาร พืชผัก ผลไม้มาจำหน่ายรวมกัน สร้างเป็นตลาดชุมชน เน้นความปลอดภัยของอาหาร และต้องมาจากธรรมชาติ อาจจะแปรรูปอาหารบ้าง หรืออาหารสดบ้าง   ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ เป็นตลาดสีเขียวแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง หลังจากที่ตลาดใต้โหนดเปิดมาก่อนและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้คนได้จะเข้าถึงอาหารปลอดสารพิษจากธรรมชาติ ได้อย่างสะดวก ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วย โดยเฉพาะในวันหยุด ถือว่าได้มาเที่ยวพักผ่อน ซื้ออาหารและของใช้ที่มาจากคนในพืั้นที่   ตลาดสวนไผ่สร้างสุข คืออีกชื่อที่ใช้เรียกกัน เพื่อสื่อความหมายถึงร่างการที่ได้รับอาหารปลอดสารเคมี ช่วยทำให้ปลอดจากโรคต่างๆ รางกายแข็งแรงไม่มีโรคทำให้มีความสุข ภายในตลาดจะเห็นสวนไผ่ชนิดต่างๆมากมาย ต้นไผ่สองทางเดินทำให้ร่วมรื่นไม่ร้อน แะมีสินค้าจากต้นไผ่ ซื้อเอาไปบริโภคหรือเพาะปลูกได้ ยังมีโชนอื่นๆอีก มุมกิจกรรมของเด็กๆ มุมขายอาหาร มุมพักผ่อน มุมการแสดงศิลปพื้นถิ่น รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ของสวนไผ่ขวัญใจ   ที่ตั้งของตลาดสวนไผ่ อยู่ในตัวอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เริ่มจากแยกโพธ์ทอง ถนนเอเชียสาร 41 เข้าแยกไปทางทิศเหนือตรงไปตัวอำเภอ…

Read More

หลาดใต้โหนด

หลาดใต้โหนด หรือ ตลาดใต้โหนด เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มองเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีและสารปรุงแต่งต่างๆ รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหารโฟมหรือพลาสติกต่างๆ ที่ไม่ย่อยสลายและกลายเป็นขยะ จึงกลายมาเป็นตลาดสีเขียวที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งประเทศอย่างรวดเร็ว เดินทางมาซื้อของกินของใช้ นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัตนธรรมพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง เช่น มโนราห์เด็ก วงดนตรีเพื่อชีวิต การฝึกทำอาหารพื้นบ้านที่หายากในตลาดทั่วไป ฝึกหัดวาดรูป และอื่นๆ อีกเยอะ        

Read More