แสงแรกคลองปากประ

คลองปากประเกิดจากการรวมตัวของสายน้ำต่างๆ ไหลงสู่ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำที่ในการเกษตรและแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์ ชาวประมงที่นี่นิยมสร้างยอเพื่อดักปลาบริเวณปากแม่น้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดวิวแปลกตาสลับกับท้องฟ้าและทะเลสาบสวยงาม

 

โดยเฉพาะในช่วงตอนเช้า เราจะได้เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงแรก ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทำให้เห็นแสงสีของอาทิตย์สาดส่องเต็มท้องฟ้า ในแต่ละวันที่สีสรรสวยงามแตกต่างกัน(ถ้าเป็นหน้าร้อนแสงจะสวยมาก)  จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันมาก ที่จะได้เห็นภาพวิถีชีวิตชาวบ้านออกหาปลาโดยการ “ยกยอยักษ์” ทำด้วยไม้ประกอบกันโดยมีคานยกเพื่อจับปลา หรือทอดแห นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไปดูยอแบบใกล้ชิดได้ หรือทดลองยกยอ ด้วยตัวเองก็ได้ หรือถายรูปบนสะพานคลองปากประก้ได้

 

คลองปากประมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วงหน้าฝนจะมีปลาชุกชมเยอะกว่า แต่ช่วงหน้าร้อนมีโอกาสเห็นแสงแรกที่สวยงามมากว่า บริเวณใกล้กับคลองปากประ มีสวนสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าพรุ ปกคลุมไปด้วยป่าเสม็ดขาวกินบริเวณกว้างประมาณ 6000 ไร่ มีทางเดินเข้าไปในป่าเสม็ดและมีที่พักเป็นระยะ ข้างในบรรยากาศมีลักษณะคล้ายป่าอเมซอน ได้วิวแปลกตา และยังเป็นแหล่งดูนกและสัตว์ป่าหลายชนิดอีกด้วย

 

ที่ตั้งคลองปากประหรือ หมู่บ้านปากประ

ตั้งอยุ่ที่ ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง อยู่ระหว่างพื้นที่ทะเลน้อยและหาดแสนสุขลำปำระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถนน ทะเลน้อย-ลำปำ เลียบไปตามแนวทะเลสาบสงขลา เห็นวิวทะเลสาบสวยงามตลอดเส้นทาง

 

การเดินทางไปคลองปากประ

รถยนต์ส่วนตัวเริ่มจากถนนเอเชีย เข้าสี่แยกโพธิ์ทองตรงไปทางทิศตะวันออกจนถึงทะเลน้อยประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงสี่แยกก่อนถึงทะเลน้อย ให้เลี้ยวขวาตรงไปคลองปากประ อีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง และสะพานข้ามคลองปากประ บนสะพานจะเห็นบรรยากาศทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมต่อกับคลองปากประอย่างสวยงาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *