อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

ทะเลน้อยพัทลุง หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นแหล่งน้ำจืดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่เกือบแสนไร่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ทะเลน้อยมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ส่วนน้ำมีประมาณ 17,500 ไร่ โดยมีคลองเชื่อมต่อทะเลสาบ ทะเลน้อยยังเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำโลกด้วย หรือแรมซาร์ไซต์ทะเลน้อย (Ramsar site) เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเต็มไปด้วยป่าพรุ ป่าเสม็ดขาว บัวชนิดต่าง ๆ กระจูด และหญ้าพืชพรรณชนิดต่างๆเยอะมาก จึงเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่ของนกน้ำประจำถิ่น นกอพยพจากเมืองหนาว และสัตว์หลายชนิด รวมถึงเป็นแหล่งประมงสัตว์น้ำจืดที่สำคัญของชาวบ้านมาตลอด

 

กิจกรรมที่ทะเลน้อยพัทลุง

ล่องเรือ แลนก ชมบัว ดูควาย ทะเลน้อยมีชื่อเสียงในเรื่องนั่งเรือหางยาวชมวิวไปตามบึงบัวแดงขนาดใหญ่มากๆ ท่านจะได้เห็นนกน้ำชนิดต่างๆ เช่น นกอีโก้ง เป็ดแดง นกกระยาง นกกาลักน้ำเล็ก นกช้อยหอย นกตีนเทียน และนกชนิดอื่นๆ ตามฤดูการที่อพยพมาจากที่อื่นด้วย ออกหากินตามบึงบัว บินสลับไปมาตลอด สำหรับท่านที่ชอบดูนกไม่ควรพลาด และยังสามารถล่องเรือเข้าไปดูแหล่งทำรังนกแบบใกล้ชิดอีกด้วย

 

ช่วงที่เหมาะสำหรับชมบัวแดง เริ่มเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ท่านจะเห็นทะเลน้อยเต็มไปด้วยดอกบัวสีชมพูบานสะพรั่ง สุดลูกตา ควรจะไปนั่งเรือชมบัวช่วงเช้าๆ บรรยากาศดีไม่ร้อน และดอกบัวจะบานเฉพาะตอนเช้าเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพืชอื่นๆที่น่าสนใจอีก เช่น ป่าเสม็ดขาว ต้นราโพ นกจะมาทำรังเยอะมาก ต้องนั่งเรือออกไปตามคลองเล็กๆ ท่านจะได้เห็นบรรยากาศทุ่งบัว สลับกับทุ่งหญ้า ป่าเสม็ด และนกน้ำ

ควายน้ำทะเลน้อย ปกติชาวบ้านจะเลี้ยงควายให้กินหญ้าตามทุ่งช่วงที่ปริมาณน้ำน้อย แต่พอถึงช่วงหน้าฝนหรือน้ำมากไม่มีหญ้า ควายต้องปรับตัวดำนำลงไปกินสายบัว สาหร่าย หรือพืชใต้น้ำแทนหญ้า ช่วงที่จะได้เห็นควายดำน้ำ จะเป็นหน้าฝนมีปริมาณน้ำขึ้นสุง ประมาณเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ดอกบัวอาจจะน้อยแต่สภาพทะเลน้อยจะสวยงามไปอีกแบบ

 

 

 

สถานที่แนะนำบริเวณทะเลน้อย

หมู่บ้านทะเลน้อย

 

ศาลากลางน้ำ บริเวณที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย

 

ตลาดน้ำทะเลน้อย

 

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

จุดชมวิวทะเลน้อย

 

จุดขายของฝากทะเลน้อย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *