หลาดใต้โหนด

หลาดใต้โหนด หรือ ตลาดใต้โหนด เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่มองเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมีและสารปรุงแต่งต่างๆ รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหารโฟมหรือพลาสติกต่างๆ ที่ไม่ย่อยสลายและกลายเป็นขยะ จึงกลายมาเป็นตลาดสีเขียวที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งประเทศอย่างรวดเร็ว เดินทางมาซื้อของกินของใช้

นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัตนธรรมพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง เช่น มโนราห์เด็ก วงดนตรีเพื่อชีวิต การฝึกทำอาหารพื้นบ้านที่หายากในตลาดทั่วไป ฝึกหัดวาดรูป และอื่นๆ อีกเยอะ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *